Trường tiểu học Hồ Tùng Mậu chào mừng 5 năm thành lập quận Bắc Từ Liêm - (21/03/2019 14:5)

Trường tiểu học Hồ Tùng Mậu chào mừng 5 năm thành lập quận Bắc Từ Liêm

    SƠ KHẢO

CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2018-2019

 

   Để chào mừng kỉ niệm 5 năm thành lập quận Bắc Từ Liêm, trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu tổ chức cuộc thi "Hùng biện tiếng anh" năm học 2018-2019.

   Sơ khảo cuộc thi diễn ra vào hồi 15 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2019.

   Một số hình ảnh của buổi sơ khảo:

   Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang ngồi