Kế hoạch lao động vệ sinh khuôn viên trường tiểu học Hồ Tùng Mậu - (25/03/2019 14:10)

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Đoàn thanh niên trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu tháng 3 năm 2019, chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3.

KẾ HOẠCH

LAO ĐỘNG VỆ SINH KHUÔN VIÊN TRƯỜNG

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Đoàn thanh niên trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu tháng 3 năm 2019, chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3.

 

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

1.Mục đích:

- Nhằm khuyến khích đoàn viên thanh niên trong toàn trường tích cực tham gia bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp xung quanh trường học.

- Tập trung sự chú ý của cộng đồng, của các bậc phụ huynh về ý nghĩa của các hoạt động bảo vệ môi trường, qua đó kêu gọi đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tích cực nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

- Góp phần xây dựng một ngôi trường xanh – sạch – đẹp.

2. Yêu cầu:

BCH Đoàn trường đề nghị tất cả đoàn viên thanh niên tham gia đầy đủ và hiệu quả cao công việc được giao.

II. NỘI DUNG:

Dọn dẹp khuôn viên trường: Rẫy cỏ, quét lá sắp xếp lại ghế đá, phát quang bụi rậm quanh khuôn viên trường, cắt tỉa cây cảnh, bóc gỡ quảng cáo, tưới cây, quét trường....

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Một vài hình ảnh của hoạt động: 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: Quang Khải, đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Quỳnh Nguyễn, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, cây, trẻ em, thực vật và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Quang Khải, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang chơi thể thao, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đi bộ, cây, bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây, giày, quần đùi, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, cây, trẻ em và ngoài trời