Ngày tư vấn học đường: Tập huấn tai nạn thương tích cho các em học sinh - (26/04/2019 15:5)

Ngày tư vấn học đường: Tập huấn tai nạn thương tích cho các em học sinh

Ngày tư vấn học đường: Tập huấn tai nạn thương tích cho các em học sinh

Một vài hình ảnh của buổi tập huấn do cô Nguyễn Thị Minh Thu - Cán bộ y tế trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu thực hiện:

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà