Dự thảo: Thông tư Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học - (28/05/2020 17:3)

Dự thảo: thông tư ban hành quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

Bộ GDĐT xây dựng Thông tư mới Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học - (28/05/2020 16:58)

Bộ gdđt xây dựng thông tư mới quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

Đẩy mạnh tuyên truyền ở nhà là yêu nước - (20/04/2020 14:50)

đẩy mạnh tuyên truyền ở nhà là yêu nước

Kho học liệu của HEID - (09/04/2020 9:22)

“đăng nhập để sử dụng miễn phí hệ thống quản lí lớp học cùng toàn bộ kho học liệu điện tử với hơn 200 đầu sách/ 140.000 bài tập, ngân hàng đề môn tiếng anh 23.000 câu hỏi.”

Bài tuyên truyền: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ PHÒNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA MỚI (2019- nCoV) - (05/02/2020 9:40)

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019- ncov) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố vũ hán, tỉnh hồ bắc, trung quốc vào tháng 12/2019