Giới thiệu các bộ Sách Lớp 1 Phục vụ năm học 2020-2021 - (20/02/2020 17:31)

Ngày 30/1/2020, bộ giáo dục và đào tạo đã có thông tư số 01/2020/tt-bgdđt hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.  công ty cổ phần sách và thiết bị trường học hà nội (công ty habook) là đơn vị được các nhà xuất bản tin tưởng giao công tác giới thiệu, phát hành bộ sách lớp 1 tới các nhà trường và học sinh. 

Chương trình GDPT mới: Giáo viên sẽ phải đổi mới phương pháp giảng dạy - (03/04/2018 16:19)

Chương trình gdpt mới: giáo viên sẽ phải đổi mới phương pháp giảng dạy