Hiển thị :
STT Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Chức vụ
1 Lê Thị Thái Khu tái định cư Lai xá- Kim Chung- Hoài Đức- Hà Nội Hiệu trưởng
2 Trịnh Thúy Vinh Minh khai - Bắc Từ Liêm- Hà Nội Phó hiệu trưởng
3 Vũ Văn HIền Thượng Cát - Bắc Từ Liêm - Hà Nội Giáo viên
4 Nguyễn Minh Hạnh Phú Diễn -Bắc Từ Liêm - Hà Nội Giáo viên
5 Phạm Thị Thu Hương Kiều Mai - Nam Từ Liêm - Hà Nội Giáo viên