Từ 30/11/2020 đến 06/12/2020

Thời gian Họ và tên Nội dung công tác Địa điểm
Thứ hai (30/11/2020)
- 8h
- 9h20
- 15h05

- CB, GV, NV và HS
- BGH, TPT, BTCĐ
- BGH, GV K5

- Chào cờ đầu tuần
- Giao ban đầu tuần
- Duyệt bài dự thi Cô giáo tài năng, duyên dáng (Phần chuyên môn)

- Trường TH Hồ Tùng Mậu
- Phòng HT
- Phòng HT
Thứ tư (02/12/2020)
- 13h30
- 17h

- Đ/c Lê Huyền
- BGH, GV

- Dự thi Cô giáo tài năng, duyên dáng cấp cụm (Phần thi CM)
- Tập huấn Bài giảng E-learning (Buổi 2)

- Trường TH Tây Tựu A
- Phòng HĐSP nhà trường