Thông báo lịch tổ chức xét thăng hạng CDNN từ hạng IV lên III đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố
Thông báo lịch tổ chức xét thăng hạng CDNN từ hạng IV lên III đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố